Gemeenteadviseur Financiën

Gemeenteadviseur Financiën

De organisatie:

Met 470 medewerkers vormen wij HLTsamen. Wij zijn de ambtelijke werkorganisatie van de gemeenten Hillegom, Lisse en Teylingen. We adviseren de bestuurders van deze gemeenten én voeren de gemaakte keuzes uit. Omdat we voor drie gemeenten werken, bundelen we kennis en menskracht. Zo helpen we de ruim 80.000 inwoners van onze gemeenten vooruit. Iedere dag weer. De werkorganisatie bestaat vanaf 1 januari 2017. We zijn volop in ontwikkeling. Dus mooie kansen voor jou én ons om écht het verschil te maken. Inventief, krachtig en verbindend, dat zijn de waarden waar wij voor staan. We zijn creatief in de oplossingen die wij bieden voor maatschappelijke vragen. Ook jouw ideeën en initiatieven zijn daarin zeer welkom!

Team Financiën:

Het team Financiën (26fte) bestaat uit twee clusters: Advies & Planning & Control (APC) en Administratie & Beheer (A&B). We zijn een team in opbouw. Een uitstekend gevoel voor cijfers, dat is onze basis; zonder dat geen begroting, jaarrekening of tussenrapportages. Maar daarmee zijn we er niet. We hebben een ontwikkelopgave op verschillende terreinen. Daarvoor voeren we een ontwikkelplan uit. Daarnaast zorgen we ervoor dat alle financiële processen van de vier organisaties op rolletjes lopen. We adviseren de organisatie, management en besturen over de cijfers en nemen iedereen mee in de ontwikkelingen op financieel gebied. We denken mee bij projectvoorstellen. Wij overzien de hele breedte van het financiële werkveld. We zorgen voor een gezonde, financiële basis, in alles. En in alles houden we de kwaliteit van de output en de dienstverlening voor ogen. We komen met creatieve en ongewone oplossingen. Mooi werk! Elke dag is anders. Elke dag gaan we met plezier naar ons werk.

Jij bent de schakel tussen HLTsamen en het college en de raad:

Als gemeenteadviseur ben je aanspreekpunt en adviseur voor de gemeente Lisse. Dat betekent dat je:

 • De gemeentesecretaris en de wethouder financiën van Lisse op financieel vlak adviseert
 • Als geen ander trends en ontwikkelingen op het gebied van financiën kan vertalen naar financieel beleid dat relevant is voor de praktijk van je klanten
 • Ervoor zorgt dat dit beleid geïmplementeerd wordt
 • Als producteigenaar Planning & Control (P&C) de regie hebt op de juistheid en kwaliteit van elk P&C-product voor Lisse (zoals de begroting, jaarrekening en tussenrapportages)
 • Eindredacteur bent voor de P&C-documenten en college- en raadsvoorstellen van de P&C-documenten
 • Overlegpartner bent voor de domeinadviseurs financiën.

Je werk doe je in samenspraak met de andere gemeenteadviseurs, de strategisch adviseur financiën en met ondersteuning van de P&C-coördinator en financieel domeinadviseurs.

Een dag als gemeenteadviseur

Het zijn hectische tijden. Daarom begin je vandaag vroeg.

 • Om 7:30 uur ga je met een kop koffie op je thuiswerkplek zitten en start je je laptop op. Je begint met je mail. Als gevolg van de crisis heb je meer e-mails dan ooit.
 • Voordat je het weet is het 9:00 uur en begint het digitale overleg, waar alle gemeenteadviseurs, de strategisch adviseur, de coördinatoren P&C en de domeinadviseurs aan deelnemen. Grappig om collega’s in hun thuissituatie te zien en te zien dat sommigen andere kleding aan hebben dan op het werk. Jullie wisselen even hoe jullie er vandaag bijzitten, praten elkaar bij over de laatste ontwikkelingen en stemmen de werkzaamheden af.
 • Daarna ga je nog even aan de slag met de kadernota. Je verwerkt de gegevens die de verschillende domeinen hebben aangeleverd.
 • En dan is het alweer tijd om naar Lisse te vertrekken, waar om 10:30 uur de vergadering van het team Bevolkingszorg van de crisisbeheersing start. Omdat jij een rol hebt in die crisisbeheersing, maak je daar deel van uit. Onze collega’s proberen de regels, die worden opgesteld door het Rijk om het coronavirus te beheersen, zo goed mogelijk op te volgen. Er lijken meer problemen dan oplossingen, maar samen weten jullie ze te tackelen.
 • Om 12 :30 uur zijn jullie klaar. Tijd voor de lunch.
 • Je kiest een werkkamer voor jezelf uit en leest de richtlijnenbrief voor de eerste tussentijdse rapportages van de drie gemeenten. Je opmerkingen geef je per mail door aan de coördinatoren P&C.
 • Daarna ga je verder met de kadernota. Daar komen nog steeds berichten voor binnen. Er zijn er een paar waarover je telefonisch overlegt met de domeinadviseur Maatschappelijke Ontwikkeling.
 • Dan ontvang je een mail met een verzoek dat aankomende dinsdag in het college van Burgemeester en Wethouders behandeld zou moeten worden. Na wat heen en weer gebel is het geregeld. Nu het college besluit van dinsdag afwachten. Dan kun je het verzoek afhandelen.
 • Aan het eind van de dag bereid je de vergadering van de portefeuillehouders financiën van morgen voor.
 • De dag is om voor je er erg in hebt. Tijd voor een welverdiende vrije avond.

Jouw blauwdruk

Je excelleert in financiële vakkennis en doorgrondt de wereld achter de cijfers. Je begrijpt de onderlinge samenhang en weet wat ‘jouw’ gemeentesecretaris en ‘jouw’ wethouder belangrijk vinden. In je advisering houd je daar rekening mee. Zo nodig houd je hen een spiegel voor en bied je tegenspel. Je bent standvastig en waar dat kan een tikkeltje eigenwijs. Je voelt je als een vis in het water in een politiek-bestuurlijke omgeving. Je reageert op kansen en bedreigingen, vóórdat ze zich daadwerkelijk voordoen.