Lees onze voorwaarden

Privacy Policy

Dit is de Privacy Policy van JIBSER Software B.V. (hierna te noemen “JIBSER”, “wij”, “ons” of “onze”), een onderneming met adres Surinameweg 11b42. JIBSER is in geschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 91122228. Deze Privacy Policy legt uit hoe wij gegevens verzamelen, gebruiken, delen en beschermen in relatie tot onze website www.jibser.com (de “website”). We verzamelen deze gegevens wanneer je onze website bezoekt met jouw computer, tablet of mobiele telefoon (“computer”). Wij verwerken persoonsgegevens op een manier die in overeenstemming is met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (de “AVG”), de op de AVG gebaseerde uitvoeringswetgeving en de andere op dit moment geldende privacywetgeving.

Door het gebruiken van onze website, begrijp je en ga je akkoord met het verzamelen en gebruiken van informatie in overeenstemming met dit privacybeleid. Onze Privacy Policy is van toepassing op alle bezoekers, gebruikers en alle anderen die de toegang hebben tot de website (“gebruikers”).

Wat voor gegevens verzamelen wij?
Wij verzamelen de volgende gegevens die jij ons verstrekt:
– E-mailadres
– Naam
– Telefoonnummer
– Adres
– Geboortedatum
– IP-adres
– Gebruikersnaam, wachtwoord en e-mailadres wanneer jij je registreert voor een JIBSER-account
– Profielinformatie die je verstrekt via jouw account
– Communicatie tussen jou en JIBSER (wij mogen je dienstgerelateerde e-mails sturen)

Log file-informatie
Wij verzamelen alleen informatie die jouw browser stuurt als je onze website bezoekt wanneer dit noodzakelijk is voor het goed functioneren van de website. Hieronder verstaan wij met name het beschermen van de website tegen handelingen die de veiligheid van de website en van jouw computer in gevaar kunnen brengen. Dit logbestand kan informatie bevatten zoals jouw IP-adres, browsertype, browserversie, de pagina’s van onze website die je bezoekt, de tijd en datumvan uw bezoek, de tijd die je besteedt op deze pagina’s en andere statistieken.

Analytische diensten
Wij maken gebruik van analytische diensten van derden. Deze helpen ons om ons verkeer en trends van de website te meten. De tools verzamelen informatie die verzonden zijn door jouw computer, onze website, de webpagina’s die je bezoekt, add-ons en andere informatie die ons helpen bij het verbeteren van onze website. Deze tools gebruiken cookies, eenvoudige tekstbestanden die worden opgeslagen op uw harde schijf of in het geheugen van jouw computer. Cookies kunnen je computer of de bestanden die op je computer staan niet beschadigen. Cookies verzamelen anoniem informatie over je loginformatie en loggedrag. Wij gebruiken deze informatie met informatie van andere gebruikers. Hierdoor is het voor ons niet mogelijk om jou als individu te kunnen identificeren.

Wij gebruiken voor onze analytische diensten Google Analytics. Deze tool installeert een permanente cookie in jouw webbrowser om je te identificeren. Hierdoor worden jouw gegevens gedeeld met Google. Wij delen alleen gegevens met Google die wij op basis van de AVG mogen delen met Google. Je kunt ook voorkomen dat Google Analytics jou herkent door de cookies uit te schakelen in je browser. JIBSER gebruikt remarketingdiensten om te adverteren op websites van derden, nadat je onze website hebt bezocht. Wij, en derden partijen waar wij mee samenwerken, gebruiken cookies om de advertenties die getoond worden op basis van jouw voorgaande bezoeken te optimaliseren. Wij maken gebruik van Google AdWords remarketing service van Google Inc., maar alleen als jij ons daar toestemming voor geeft. Je kunt Google AdWords remarketing uitschakelen door je toestemming in te trekken. Dat kan op dezelfde plek als waar je toestemming hebt gegeven voor de plaatsing van de voor Google AdWords remarketing benodigde cookies. Voor meer informatie over het privacy beleid van Google kunt je terecht op http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Hoe gebruiken wij deze informatie?
Alle informatie die wij verzamelen, gebruiken we om onze website te ondersteunen en verbeteren door:
– de doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
– statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;
– technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
– nieuwe producten te testen en te ontwikkelen.

Communicatie
Wij mogen jouw informatie gebruiken om jou te contacteren met nieuwsbrieven of marketing- en promotiedoeleinden die voor jou interessant kunnen zijn. Als je deze informatie wilt ontvangen, dient je je hiervoor in te schrijven. Als je niet wilt dat wij nog langer met je communiceren nadat je je hebt ingeschreven, kun je je zich afmelden voor deze communicatie door op 'afmelden' te klikken op dezelfde plek als waar je je hebt aangemeld.

Hoe wordt deze informatie gedeeld?
Wij zullen jouw (persoons)gegevens niet verhuren of verkopen aan derden.

Zeggenschapswijziging
Wanneer JIBSER, of een deel daarvan, wordt verkocht, overgedragen of een onze activa bij een andere organisatie terechtkomt (bijvoorbeeld als gevolg van een fusie, overname, faillissement, ontbinding of liquidatie), dan kunnen gegevens die via de website zijn verzameld, onder de verkochte of overgedragen zaken vallen. De koper of verkrijger zal de afspraken in deze Privacy Policy moeten opvolgen.

Wettelijk verzoek en voorkoming schade
Op grond van een wettelijk verzoek zijn wij gerechtigd om toegang te krijgen tot jouw informatie en dit te bewaren en/of te delen in antwoord op een wettelijk verzoek (zoals een huiszoekingsbevel, gerechtelijk bevel of een dagvaarding). Wij zijn ook gerechtigd om jouw informatie te bewaren en/of te delen wanneer wij geloven dat dit noodzakelijk is voor het opsporen, voorkomen en aankaarten van fraude of andere illegale activiteiten en om ons, jou en anderen te beschermen. Informatie die wij ontvangen over jou kan worden geopend, bewerkt en bewaard voor een langere periode wanneer dit noodzakelijk is vanwege een juridisch verzoek of verplichting, een onderzoek met betrekking tot onze voorwaarden, beleid of om anderszins schade te voorkomen.

Beveiliging en veiligheid
JIBSER heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Wij gebruiken veiligheidsmaatregelen om te zorgen dat informatie via de website wordt beveiligd (zoals het aanvragen van een uniek wachtwoord). JIBSER kan echter niet verzekeren dat de informatie op de website niet wordt geopend, onthuld, veranderd of vernietigd. Jij bent te allen tijde verantwoordelijk voor het handhaven van uw unieke wachtwoord en accountinformatie en voor het beheren van de e-mails tussen jou en JIBSER. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de functionaliteit, privacy of veiligheidsmaatregelen van enige andere organisatie.

Internationale overdraging
Jouw informatie kan worden overgedragen en onderhouden op computers en/of servers die zich buiten Nederland en/of de EU bevinden en waar de wetten omtrent gegevensbescherming kunnen verschillen. Wij spannen ons in om ervoor te zorgen dat ook wanneer uw persoonsgegevens buiten de EU worden verwerkt, zij op een juridisch juiste en zorgvuldige wijze buiten de EU worden verwerkt.

Bewaartermijn
In overeenstemming met de AVG en de overige relevante wetgeving, bewaart JIBSER persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor zij verzameld of verwerkt worden. Indien je meer informatie wilt over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kun je contact opnemen met info@jibser.nl.

Recht op inzage, correcties, recht op bezwaar en recht op dataportabiliteit
Wanneer je inzage wilt in jouw persoonsgegevens, als je jouw gegevens wilt wijzigingen of verwijderen, of als je jouw persoonsgegevens geheel of gedeeltelijk wilt laten overdragen aan jezelf of aan een derde, dan kun je contact opnemen met JIBSER door een e-mail te sturen naar info@jibser.nl of een brief naar: JIBSER B.V. Schipholweg 1, 2034LS Haarlem.

Applicaties, websites en diensten van derden
Wij zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van applicaties, websites of services van derden die gelinkt zijn naar of van onze website, waaronder de informatie of inhoud die bijgaand is. Onze Privacy Policy is niet van toepassing wanneer je een link gebruikt om van onze website naar een andere applicatie, website of service te gaan. Uw gedragingen op een applicatie, website of dienst van een derde, waaronder deze die een link hebben op onze website, zijn onderworpen aan de regels en het beleid van de derde.

Privacy van kinderen
Onze website vraagt niet specifiek en bewust om gegevens van personen jonger dan 16 jaar(“kinderen“). Indien wij erachter komen dat wij persoonlijke gegevens hebben verzameld van kinderen zonder toestemming van hun ouder of voogd, dan zullen wij stappen ondernemen om deze gegevens te verwijderen van onze servers. Als je vermoedens hebt dat jouw kind zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verstrekt aan ons, dan kunt je contact met ons opnemen via info@jibser.nl. Indien je als kind persoonsgegevens achter hebt gelaten op onze site en je deze wilt verwijderen, dan zullen wij ons inspannen om deze gegevens te verwijderen. Als je het vermoeden hebt dat je als kind persoonsgegevens aan ons hebt verstrekt, kun jecontact met ons opnemen via info@jibser.nl.

Wijzigingen
JIBSER kan van tijd tot tijd deze Privacy Policy aanpassen of updaten. Je wordt daarom geadviseerd om deze Privacy Policy regelmatig te raadplegen. Aanpassingen van deze Privacy Policy treden in werking op het moment dat deze zijn gepubliceerd op deze pagina.

Contact
Wanneer je vragen heeft over deze Privacy Policy, dan kun je contact opnemen met JIBSER  door een email te sturen naar info@jibser.nl.

arrows pattern