Over ons

Visie, missie, duurzaamheid, de toekomst.

Ontstaan van Jibser

Hoe het begon: Water - Natuur - Zeilen.

Eén zijn met het water is het credo voor oprichter Anne Troelstra.
Zijn passie voor zeezeilen en de rust die je soms nodig hebt om met de sterke elementen van de natuur om te kunnen gaan, vormen de basis voor Jibser. De onstuimigheid en de immense kracht van de natuur gaven Anne de impuls om Jibser op te richten.

De naam Jibser is een vrije afleiding van de Engelse zeil term 'a jibe'.  Een jibe is een ingrijpende wijziging van koers. Die staat symbool voor de veranderingen die kandidaten doormaken bij het wisselen van baan.

Jibser vandaag

Jibser is een jonge, sterk groeiende organisatie. De kunst van het verbinden van mensen en organisaties is een mooie uitdaging. Het verandert voortdurend.  Levensstijlen en manieren van werken veranderen in de toekomst. Ook de invulling van functies is aan verandering onderhevig. Dat is de uitdaging, om daaraan met Recruitment Marketing een bijdrage te leveren. We werken met een jong team. Diverse expertises vullen we aan, afhankelijk van de vraag van de klant. Deze flexibiliteit stelt ons in staat om onze  klanten maximaal te bedienen.

JIBSER en de toekomst

Voor velen is de toekomst in deze tijden zeer onzeker. Houd ik mijn baan? Hoe gaat mijn baan vorm krijgen? Veranderingen in werk zullen gaan ontstaan. Maar hoe? Onzekerheden waarvoor we allemaal oplossingen proberen te bedenken; oplossingen voor de organisaties waar we aan verbonden zijn, oplossingen voor onze teamgenoten én oplossingen voor ons zelf.

Nieuwe software programma’s ontstaan met verbeteringen. Ze worden ook steeds meer toepasbaar bij het vinden van oplossingen. Artificiële Intelligente is een weg die we onvermijdelijk inslaan.  

Zo bestuderen we ook een revolutionaire toepassing. We zijn vol verwachting over de toepassingen ervan, de ondersteuning bij de keuze van kandidaten, het inrichten van teams en talentpools, het goed afstemmen op elkaar van competenties. Daarnaast onderzoeken wij hoe we op een slimmere en schaalbare manier kandidaten aan de juiste vacature kunnen koppelen. De inhoud van een baan verandert steeds sneller. De vaardigheden die wij allemaal ontwikkelen, sluiten voor een steeds kortere periode aan bij het werk dat wij doen. Dit maakt dat we in de toekomst ook vaker van baan zullen wisselen. Gecombineerd met de bevolkingsgroei en globalisering is een wereldwijde matchingoplossing nodig.

Visie

Het leven zal in de komende decennia sterk veranderen. Levensstijlen worden aangepast, technologische ontwikkelingen maken voor de mens zoveel meer mogelijk, de mens zelf krijgt zoveel meer mogelijkheden om de levensstijl van zijn of haar keuze in te vullen.
Als de juiste mensen met elkaar samenwerken, wordt iedereen gelukkiger en productiever.

Missie

Jibser helpt organisaties met het werven en selecteren van mensen en branding. We verwachten daarmee een rol te spelen in de toekomstige ontwikkelingen van de maatschappij en het leven.

Een greep uit onze klanten

Duurzaamheid

Duurzaamheid is de toekomst, het heden!

Allen, moeten we snel een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van onze planeet.

Jibser streeft ernaar te allen tijde daarbij een stimulerende en verbindende rol te spelen.

De natuur is te mooi om daarmee achteloos om te gaan.

Wat doet Jibser? 

Jibser is een jonge, snelgroeiende organisatie, gericht op de toekomst en op de mens van de toekomst.

Bewustzijn voor de natuur

Met de inzet van nieuwe technologische middelen en door deze slim te combineren, kunnen we bewustzijn voor de natuur onder de aandacht brengen. In het voor proces bij de bespreking van de doelstellingen van de campagnes van de organisaties, de prioriteiten van de profielen van de kandidaten en in de interviews.

Bewustzijn verbindt

Het bewust zijn dat leidt tot dagelijks handelen is een verbindende factor.

Duurzaamheid verbindt

Een van onze diensten, talent pooling biedt mooie mogelijkheden om daarop in te spelen. Door bij potentiële kandidaten bepaalde duurzaamheidsboodschap onder de aandacht te brengen, versterkt ook de betrokken organisatie de bijdrage aan duurzaamheid en de verbinding.

Organisaties zullen steeds meer gaan inspelen op veranderende werkomstandigheden en doelstellingen. Door toepassing van nieuwe technologische middelen en processen, kan de aandacht voor de mens centraal staan. Taken zullen (deels) worden overgenomen door automatisering, de invulling van verantwoordelijkheden komt in een ander daglicht te staan. De organisaties staan op het punt om belangrijke transformaties door te maken. Deze transities zullen steeds sneller gaan. Onze Recruitment Marketing Strategie is daarbij uiterst nuttig. Die combineren we op onze beurt ook weer met kunstmatige intelligentie.