Jibser-Brainscan℠

Wanneer kunt u de Jibser-Brainscan℠ gebruiken?

De Jibser Brainscan is geschikt voor verschillende toepassingen. Het doel van de brainscan in om keuzes te maken op basis van objectieve data en om unieke en waardevolle inzichten te creëren. Met deze data en inzichten kan veel impact worden gemaakt, mits deze goed worden gebruikt. Binnen human resources kennen wij drie hoofdthema’s waarin de Jibser Brainscan kan worden ingezet: duurzame inzetbaarheid, instroom en doorstroom.

1. Duurzame inzetbaarheid

In de HR-cyclus is het belangrijk om grip te hebben op het welzijn van medewerkers. Zeker in tijden van abrupte veranderingen in de maatschappij kan het zijn dat bedrijfsstrategieën mee veranderen wat vervolgens maakt dat werkdruk en taken anders verdeeld worden. Door te meten wat de impact is op de mensen binnen de organisatie kunt u bijsturen en komen tot een werkverdeling die geoptimaliseerd is op basis van de brainscan. Zo kunnen talenten worden benut en kan burn-out worden voorkomen.

2. Instroom

Het selecteren van de juiste mensen is een kostbare gelegenheid. Bestaande selectie methodieken kunnen in optimale omstandigheden maximaal met 70% zekerheid voorspellen of de gekozen kandidaat ook daadwerkelijk succesvol zal zijn in zijn rol. Door de Jibser Brainscan toe te voegen aan de selectie methodieken kan de kwaliteit van de voorspelling worden verbeterd.

3. Doorstroom

Ook voor interne vacatures is het belangrijk dat de juiste persoon word gekozen voor de openstaande positie. Zeker weten of iemand klaar is voor de volgende stap kan grote gevolgen hebben voor de stabiliteit van een organisatie. De kosten van een “mis-hire” kunnen daarnaast ook behoorlijk oplopen.

Jibser-Brainscan℠

De brainscan is ontwikkeld om inzicht te verkrijgen in wat de oorzaak-gevolg relaties zijn die het gedrag van medewerkers bepalen. Want met die kennis is het mogelijk om gedragingen te voorspellen en ongewenste ontwikkelingen (zoals een burn out) te voorkomen.  

De methode maakt gebruik van EEG technologie om elektrische signalen in de hersenen te analyseren. Het gebruik van de technologie is absoluut veilig; het registreert slechts de signalen die de hersendelen afgeven. De meeting duurt ongeveer 10 minuten en wordt, ter voorkoming van meetfouten, gedaan op een moment dat de deelnemer ontspannen is.

Aan de hand van de uitkomsten van 5000 metingen hebben wetenschappers met behulp van statistische analysemethoden de oorzaak-gevolg relaties tussen gemeten waarden en gedragingen in kaart gebracht. Onze partner, Brainenterprise, heeft deze kennis omgezet in een voorspellend model. Dit model vertaalt de meetresultaten van een deelnemer in een profiel. Ieder profiel is uniek. Het geeft informatie over (onbenutte) talenten van de deelnemer, de wijze waarop hij zich in situaties c.q. bij bepaalde prikkels zal gedragen en hoe hij ingeslepen (ongewenst) gedrag kan aanpassen. In werkrelaties biedt het gebruik van het profiel belangrijke kansen. De objectieve data bieden de deelnemer de kans diens zelfkennis te vergroten en leidinggevenden handvatten voor het optimaliseren takenpakket, de inrichting van processen, enz.

Het profiel geeft de scores van deelnemer op 45 aspecten, hieronder ziet u 6 voorbeelden:

Figuur 1, voorbeelden van de aspecten die worden gemeten in de brainscan.

Compacte analyse

Voor het voorspellen van de kans op een bepaald type gedrag zijn verschillende aspecten relevant die in onderlinge samenhang resulteren in een score op 4 kernwaarden (zie figuur hieronder).

Figuur 2, voorbeeld van kernwaarden

Als gezegd geeft het profiel ook inzicht in de soms onbekende talenten en aandachts- en ontwikkelpunten van een individu. (zie figuur hieronder)

Figuur 3, voorbeeld van 4 talenten en aandachtspunten

In de rapportage bij het profiel geven wij via de tool een toelichting op de score, advies over hoe tot dan toe te weinig onderkende talenten kunnen worden aangeboord en hoe het best kan worden geacteerd op de onderkende aandachtspunten.

Wilt u een afspraak maken of heeft u vragen?

Neem dan contact op met Anne Troelstra. Via +31610198338 of Anne@jibser.nl hij zal u dan verder van dienst zijn.

Share
Hot off the press

Gerelateerde Blogs