Datagedreven Voorselectie en werving

Waarom voorselectie en werving?

"Zelf vind ik het moeilijk om aan genoeg sollicitanten te komen, maar met recruitmentmarketing krijg ik meer sollicitanten dan dat ik tijd heb!"

Bij voorselectie en werving wordt het kunstje van recruitmentmarketing eerst toegepast. Deze manier van werven zorgt gemiddeld voor 84 sollicitaties per campagne en dit kan best veel werk opleveren. Het is natuurlijk geweldig om uit zo’n grote groep te kunnen kiezen, maar als je hier de tijd niet voor hebt, zorgt het voor een nieuw probleem.

"Ik wil graag de touwtjes zelf in handen houden, maar niet met tientallen kandidaten hoeven praten."

Wij horen vaak dat bedrijven graag zelf willen beslissen of iemand goed genoeg is en graag zelf de kandidaat willen spreken. Nu is het natuurlijk wel fijn als je deze gesprekken alleen hoeft te voeren met kandidaten die ook aan de standaardeisen voldoen en je geen tijd kwijt bent aan de rest.

Oplossing!

Voorselectie en werving zorgt ervoor dat een grote hoeveelheid sollicitanten wordt geworven, maar alleen de personen die aan jou criteria voldoen worden voorgesteld. Hierdoor los je in één keer het probleem van te weinig sollicitanten op en tegelijkertijd zorg je dat jouw kostbare tijd alleen nuttig besteed wordt. Jij bepaalt aan welke eisen kandidaten moeten voldoen voordat ze worden doorgestuurd. Zo heb je zelf de touwtjes nog steeds volledig in handen. Het fijne aan deze oplossing is daarnaast dat de prijs een vooraf vastgesteld bedrag is en er dus niet wordt gerekend met hoge percentages over jaarsalarissen.

Hoe doet Jibser dit voor jouw bedrijf?

Stap 1: data-analyse

Vooraf maken wij zowel een doelgroepanalyse als een organisatieanalyse. Hiervoor hebben wij een eigen data-analist in huis. Deze analyse komt voort uit grote, aangekochte databestanden, gecombineerd met onze in de afgelopen jaren zelf verzamelde data. Deze data-analyse bestaat uit het volgende:

  • online employer brand score
  • salarisscan
  • concurrentieanalyse
  • doelgroepanalyse
  • taalgebruikanalyse
  • wervingshaalbaarheidanalyse

Stap 2: intakegesprek

Tijdens het intakegesprek bespreken wij samen de resultaten van de data-analyse en de wervingsstrategie. Daarnaast maken we samen een profielschets van de kandidaat die jij zoekt. Aan de hand van onze data zorgen we dat de profielschets realistisch en haalbaar is. Als laatste wordt hier besproken wat de doorlooptijd van de marketingcampagne zal zijn. Gemiddeld genomen is dit vier weken, maar hoe langer de campagne, hoe meer kandidaten.

Stap 3: vacature schrijven

Nu duidelijk is wie we zoeken, is het tijd om de vacature te schrijven. Onze ervaren specialisten stellen een vacature op die is geschreven in de taal van de doelgroep, die de belangrijkste wensen van de doelgroep bevat en benoemt welke arbeidsvoorwaarden de doelgroep relevant vindt. We maken dus een vacature die niet geschreven is zoals wij hem leuk vinden, maar zoals de doelgroep hem graag ziet.

Stap 4: advertenties maken

Wij hebben in de loop der jaren enorm veel data verzameld over welke soort content aanslaat bij verschillende doelgroepen. Hierdoor kunnen wij content maken die sollicitaties oplevert. De content die wij maken wordt gemaakt door professionele contentcreators en die is dan ook altijd van een hoge kwaliteit. Daarnaast wordt de tekst bij de content geschreven aan de hand van de taalgebruikanalyse. Deze content wordt vervolgens in een contentkalender gegoten.

Stap 5: adverteren

De gemaakte content wordt nu voor een afgesproken periode geadverteerd om sollicitaties te genereren. Tijdens het voeren van de campagne worden de resultaten constant geëvalueerd om te bepalen wat wel en niet werkt Aan de hand van deze info kunnen direct veranderingen worden doorgevoerd in de soort content, het uiterlijk van de content, de taal van de content of de plek waar de content wordt geplaatst. Tijdens het proces worden nieuwe data dus direct ingezet om tot nog betere resultaten te komen.

Stap 6: voorselectie door onze recruiters

Alle sollicitanten die worden geworven via de onlinemarketing worden door onze recruiters gebeld voor een eerste kennismaking. Onze recruiters werken ook na 17.00 uur, zodat sollicitanten juist na werktijd ons kunnen bereiken. Op deze manier kunnen we de sollicitatieprocedure versnellen, de geschiktheid van de kandidaten gelijk beoordelen en eventuele vragen beantwoorden. De kandidaten die voldoen aan deze criteria worden bij jou voorgesteld en de rest krijgt van ons een professionele afwijzing.

Stap 7: wekelijks contact

Tijdens de gehele periode houden wij contact met jullie over de resultaten. Komen er sollicitanten binnen die aan jullie verwachtingen voldoen? Is de fit aanwezig?

Share
Hot off the press

Gerelateerde Blogs